Christos raždajetsja

Príchod Troch kráľov symbolizuje začiatok pravoslávnych Vianoc. Ide o dlhoročnú tradíciu, ktorá je odjakživa spätá s podobnými zvyklosťami, ktoré…