Kontakt

Redakcia

Stropkovské zvesti

COLTSUN-CONSULT, s. r. o.

Hlavná 33, 091 01 Stropkov

e-mail: petruska3005@gmail.com

Petra Kapová, tel:. 0907 023 278

Vydavateľ

COLTSUN-CONSULT, s. r. o.

Hlavná 33, 091 01 Stropkov

e-mail: kolcun@cc-stropkov.sk

IČO: 36476315

DIČ: 2020003194

Registrácia na MKSR pod číslom EV4723/12

ISSN2454-0927