Zdravá výživa

Cieľom praktickej hodiny biológie v 7. ročníku je poukázať na zdravú výživu ako súčasť zdravého životného štýlu….