Cenník inzercie

Cenník inzercie

Občianska inzercia
* Riadková inzercia 0,10 € za slovo
* Zvýraznená, resp. v rámčeku 0,20 € za slovo

Plošná inzercia
* Počíta sa v závislosti od šírky a výšky (šírka 4,5 cm, 9 cm, 13,5 cm, 18 cm, max. výška 26 cm)

* Na titulnej strane 0,30/cm2
* Na inzertnej strane 0,20/cm2
* Reklamný článok – cena dohodou
* Pri inzerovaní na štyri vydania, štvrté vydanie zadarmo

Vkladanie

* Inzertný leták dodaný – 0,20 €
* Inzertný leták tlačený u nás – 0,10 €
* Politická reklama dodaná – 0,30 €/cm2
* Politická reklama tlačená u nás – 0,20 €
* Inzeráty posielajte vo formáte: jpg, pdf, doc, cdr

E-mail.: petruska3005@gmail.com Tel.: 0907 023 278