Poslanec Stanislav Kolcun žiadal doplniť program MsZ o návrh na doplnenie nových členov správnej rady neziskovej organizácie Park zvierat

V úvode posledného Mestského  zastupiteľstva v Stropkove pri schvaľovaní programu poslanec Stanislav Kolcun požiadal o zmenu programu z dôvodu, že: „Na 29. zasadnutí MsZ bol schválený návrh na zriadenie neziskovej organizácie Park zvierat. Keďže schválení členovia správnej rady nemajú patričné vzdelanie v oblasti starostlivosti o zvieratá, žiadam doplniť program o návrh na doplnenie nových členov správnej rady tejto neziskovej organizácie,“ a poslanec Radko Kmiť navrhol vypustiť z bodu č. 16 návrh na zámenu pozemkov s pánom Večurkovským z dôvodu, že k týmto pozemkom sú aj iné žiadosti o zámenu, o ktorých ešte nebolo so žiadateľom rokované. Primátor mesta Ondrej Brendza skonštatoval, že: „Nezisková organizácia Park zvierat ešte nie je zaregistrovaná, možno by sme mali počkať na jej zaregistrovanie a súhlasy navrhovaných osôb do správnej rady sú predložené.“ Ku bodu č. 16 primátor upozornil, že nemôžme vyradiť časť návrhu, len celý bod programu. Následne Radko Kmiť netrval na svojom návrhu. Poslanec Stanislav Kolcun sa vyjadril, že: „Nemám informáciu, že nezisková organizácia ešte nie je zaregistrovaná, na svojom návrhu trvám.“  Následne dal primátor mesta Ondrej Brendza hlasovať o návrhu poslanca Stanislava Kolcuna na zmenu programu rokovania. Poslanecký návrh Stanislava Kolcuna na zmenu programu rokovania nebol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

Text a foto: -mrn-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.