Poslanci diskutovali o rómskej problematike so zástupcom Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity

V úvode rokovania mestského zastupiteľstva primátor Ondrej Brendza informoval prítomných poslancov o činnosti mesta v oblasti práce s rómskou komunitou a činnosti rómskeho komunitného centra a taktiež o činnosti terénnych sociálnych pracovníkov.

„Boli sme úspešní v projekte MOPS, kde sme získali maximálnu možnú dotáciu a máme zamestnaných 8 členov hliadok MOPS,“ povedal primátor a zároveň dodal, že: „Neboli sme však úspešní v podaných žiadostiach o dotáciu na odstránenie nelegálnych skládok odpadu a tiež sme neuspeli so žiadosťou v projekte boja proti kriminalite. Aj napriek tomu mesto sa rómskej problematike venuje intenzívne.“ Na rokovaní MsZ sa zúčastnil aj zástupca Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity Peter Jendrál, ktorý skonštatoval, že: „Poslaním nášho úradu je, aby sme efektívne riešili rómsku problematiku a mesto Stropkov hodnotím v práci s rómskou komunitou veľmi pozitívne. Som veľmi rád, že projekt poriadkových služieb v meste funguje. Ja osobne mám na starosti prešovský, košický a žilinský kraj a naša práca je dlhodobá, netreba ju podceňovať, musíme premýšľať tak, ako rozmýšľajú samotní občania, aby sme túto problematiku vedeli komplexne riešiť.“ A doplnil: „…ak čokoľvek bude potrebné, osobne viem pomôcť pri riešení problémov v meste Stropkov. Momentálne v štáte je hlavný problém zastabilizovať situáciu rómskych komunít.“ Primátor Ondrej Brendza zase upozornil, že u nás je hlavným problémom bývanie, otázka školstva a oblasť likvidácie čiernych skládok. Podľa Petra Jendrála v priebehu niekoľkých mesiacov, možno do konca júna, by mala vyjsť výzva na prechodné bývanie, kde spoluúčasť samosprávy bude 5% a bude určená aj na opravu existujúcich bývaní. Ďalej upozornil, že  výzva na odstránenie nelegálnych skládok už nebude vyhlásená, ale že vedia byť súčinní pri rokovaniach ohľadom skládok napríklad s ministerstvom ŽP. Poslanec  Jozef Šimko povedal: „Veľmi sa teším, že ste tu a že ideme robiť v tejto aktivite oveľa viac ako doteraz, ale netvrdím, že sa nič nerobilo. Navrhujem takýto postup, poďme a spravme veľké zasadnutie sociálnej komisie a pripravme odborné fórum s ďalšími inštitúciami a poďme sa seriózne baviť o týchto veciach na odbornej úrovni.“ Peter Jendrál reagoval: „Prijímam túto výzvu a súhlasím s takýmto stretnutím.“ Poslanec Stanislav Kolcun sa dotazoval: „Čiže je od mesta potrebné vyčleniť pozemky na výstavbu bytov, spoluúčasť je 5% a tiež možnosť v oblasti materských škôl?“ Peter Jendrál: „Áno je to tak. Chystá sa aj určenie povinnej školskej dochádzky v predškolských zariadeniach. Prvé kolo výzvy na predškolské zariadenia je už otvorené.“ Poslanec Tibor Paňko sa opýtal: „Ako správca bytových domov rómskej komunity máme konkrétny problém s prečerpávacou stanicou. Je možnosť financovania z uvedenej výzvy na bývanie aj na vybudovanie kanalizácie k týmto bytovým domom?“ Peter Jendrál odpovedal: „Chystá sa niečo, len neviem, či budú osobitné výzvy na infraštruktúry alebo to bude vo výzve na bývanie.“ Poslankyňa Jana Slivková sa dotazovala, že: „Kto je určený vo vašom úrade pre okres Stropkov? A ako si vysvetľujete to, že mesto nebolo počas troch rokov úspešné vo výzve na odstránenie nelegálnych skládok?“ „Zodpovednou osobou pre okres Stropkov je pán Fečo v Prešove.“ odpovedal Peter Jendrál. K otázkam neúspešnosti k výzvam na odstránenie čierných skladiek sa vyjadril aj primátor Ondrej Brendza „Výzvy boli vyhlásené z viacerých ministerstiev, navzájom sa križovali, dostávali sme rôzne odporúčania, ktoré zdá sa, neboli dobré a nakoniec sme neboli vôbec úspešní.“ K tomu sa vyjadril aj Peter Jendrál a dodal: „Určite vám budem nápomocný pri budúcich výzvach.“ K danej problematike sa vyjadril aj poslanec Daniel Hubáč: „Stretnutie sociálnej komisie zvoláme a navrhujem aj účasť zástupcov samotnej komunity. Som za systematické riešenie oblasti vývozu odpadu a musíme byť v tom jednotní, ináč nevyriešime nič.“ Peter Jendrál doplnil: „V riešení bytovej otázky budeme napríklad ponúkať prácu domovníkov, ktorí budú mať právomoci kontroly týchto bytov. Budú sa kontrolovať nájomné zmluvy a v týchto bytoch sa bude platiť riadne nájomné.“ Poslanec Jozef Šimko reagoval: „Keď som to správne pochopil, tak je záujem zvolať zasadnutie komisie a veľmi sa teším a mám dobrý pocit, že ideme niečo robiť vo veľkom, na zlepšenie života rómskej komunity aj majority.“ Poslanec Stanislav Kolcun sa pýtal, či bude možnosť zamestnať členov komunity aj pri samotnej výstavbe. Peter Jendrál odpovedal, že  áno, a firma ktorá bude stavať, bude musieť dať priestor na prácu samotným budúcim užívateľom týchto bytov. „Ponúkam Vám svoju spoluprácu a teším sa na ďalšie stretnutia a verím, že v najbližšej dobe sa nám podarí zorganizovať návštevu splnomocnenca vlády pre rómske komunity v Stropkove,“ doplnil Peter Jendrál. V závere primátor Ondrej Brendza dodal: „Pýtam sa, či budeme zneužívať biedu a chudobu rómskej komunity na sociálnych sieťach? Skládky odpadu v týchto lokalitách sú už niekoľko rokov. Všetky otázky sme si mohli vykonzultovať pracovne a nie na sociálnych sieťach, kde sa vyvolal práve opačný efekt a to podnecovanie nenávisti proti rómskej komunite. Prosím, vážme všetky kroky a nerobme veci, ktoré ešte viac poškodia samotnému problému.“ Na to zareagoval poslanec Jozef Šimko: „Na Slovensku máme príklad, že otvárať rómsku problematiku sa neoplatí, pretože tam získate veľmi málo politických bodov, môžete si ublížiť, preto práve toto politici nerobia a radšej to zametú pod koberec. Téma na sociálnych sieťach vznikla z fotky iného občana, nie mňa. Prečo pán primátor nevstúpil do diskusie k tomuto článku a nezmierňoval to?“ a dodal „Ja som bol ten, ktorý sa to snažil zmierňovať.“  Keďže neboli ďalšie otázky primátor mesta ukončil diskusiu k tejto téme.

Text a foto: -mrn-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.