Poslanci sa zaoberali aj správami o výsledkoch hospodárenia mestských podnikov

  1. apríla sa v reprezentačnej sále Kaštieľa v Stropkove konalo 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stropkove.

Hneď v úvode odznela informácia o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, ktorú predložila Gabriela Maruščáková, hlavná kontrolórka a následne informovala prítomných poslancov o vykonaných kontrolách, ktoré vykonala.

Na programe rokovania poslancov bol aj záverečný účet mesta Stropkov za rok 2017, ktorý predkladal Ján Polák, vedúci OFSD MsÚ, ku ktorému zaujala stanovisko aj hlavná kontrolórka mesta. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 1/2018 predložil poslancom na schválenie Ján Polák, vedúci OFSD MsÚ. Ďalším bodom rokovania bol návrh na prijatie kontokorentného úveru z komerčnej banky na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka.

Poslanci sa zoberali aj Správou o výsledkoch hospodárenia Mestskej nemocnice v Stropkove za rok 2017, Správou o výsledkoch hospodárenia Mestského podniku Služba za rok 2017, Správou o výsledkoch hospodárenia BYHOS, spol. s r.o. za rok 2017, Správou o výsledkoch hospodárenia MŠK Tesla Stropkov, s.r.o. za rok 2017 a Správou o realizácii investícií na letnom kúpalisku v roku 2017.

Informatívnu správu o príprave 24. ročníka Stropkovského jarmoku a návrh na schválenie termínu konania a cenníka poplatkov za prenájom predajných miest predložil poslancom Ladislav Dubas, vedúci OVRRŽP MsÚ.

V závere rokovania sa poslanci zaoberali návrhmi na nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta Stropkov, ktoré predkladal František Hurný, vedúci OOSM MsÚ.

Text a foto: -mrn-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.