Poslanci schválili návrh na zmenu člena dozornej rady spoločnosti VVS – Petra Obrimčáka za Ondreja Brendzu.

 Nedávno sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stropkove. Jedným z bodov programu bol aj Návrh na zmenu člena dozornej rady spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť,…