Poslanci schválili Návrh na zriadenie neziskovej organizácie Park zvierat.

 V strede pracovného týždňa sa na svojom 29. zasadnutí zišli v reprezentačnej sále Kaštieľa poslanci MsZ.

V úvode rokovania bola podaná poslancom informácia o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, ktorú predložila Gabriela Maruščáková, hlavná kontrolórka mesta a o výsledkoch verejných obstarávaní informoval prítomných poslancov Stanislav Humeník, prednosta MsÚ. Poslanci si vypočuli aj správu o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky mesta Stropkov a zároveň aj správu o jej činnosti.

Na pretrase rokovania bola aj Správa o bezpečnostnej situácii v meste Stropkov za II. polrok 2017, ktorú predkladal Marián Harmada, náčelník mestskej polície. Poslanci za zaoberali aj návrhom na udelenie ocenení mesta Stropkov. Na stôl rokovania sa dostal aj Návrh na skončenie platnosti nájomnej zmluvy s Arcidiecéznou charitou Košice na prevádzkovanie denného stacionára, ktorú predložil Marián Vašš, vedúci OSSV MsÚ. Návrh doplnenia lokalitného programu pre spracovanie a odsúhlasenie Zmien a doplnkov č.4 SÚ mesta Stropkov poslancom predložil Ladislav Dubas, vedúci OVRRŽP MsÚ. Poslanci schválili aj návrh na zmenu člena dozornej rady spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Na rokovanie zastupiteľstva bol predložený aj Návrh na zriadenie neziskovej organizácie Park zvierat, ktorý poslanci schválili. Poslanci sa taktiež zaoberali aj návrhmi na nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta Stropkov, ktoré predkladal František Hurný, vedúci OOSM MsÚ. -r-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.