Poslanci schválili návrh na zmenu člena dozornej rady spoločnosti VVS – Petra Obrimčáka za Ondreja Brendzu.

 Nedávno sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stropkove. Jedným z bodov programu bol aj Návrh na zmenu člena dozornej rady spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dôvodovú správu spracoval prednosta mestského úradu Stanislav Humeník a predniesol primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza. Mesto Stropkov je jedným z akcionárov spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ktorá je obchodnou spoločnosťou, ktorej akcionármi sú najmä mestá a obce Košického a Prešovského kraja. Jedným z členov dozornej rady spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. je aj bývalý primátor mesta Stropkov, MUDr. Peter Obrimčák (viď. foto č. 1). V súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien mestské zastupiteľstvo schvaľuje zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Po schválení návrhu zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. mestským zastupiteľstvom môže byť následne predložený návrh na jeho schválenie v súlade s § 187 ods. 1 písm. d) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien aj valnému zhromaždeniu spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.. „V súlade s vyššie uvedeným navrhujem odvolať doterajšieho člena dozornej rady spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. MUDr. Petra Obrimčáka a za nového člena dozornej rady navrhujem primátora mesta JUDr. Ondreja Brendzu. Takýto návrh schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24. júna 2015. Uznesenie bolo predložené spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice a následne prerokované na zasadnutí Valného zhromaždenia spoločnosti v roku 2016, kde tento návrh nebol potrebnou väčšinou hlasov schválený.“ Tento návrh bol prerokovaný v Mestskej rade v Stropkove so stanoviskom, že Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odvolanie MUDr. Petra Obrimčáka a menovanie JUDr. Ondreja Brendzu (viď. foto č. 2) za člena dozornej rady spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Poslanci potrebnou väčšinou hlasov schválili návrh na odvolanie Petra Obrimčáka a menovanie Ondreja Brendzu do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť a zároveň zaviazali primátora mesta Stropkov O.Brendzu, aby na valnom zhromaždení tejto spoločnosti na jeho najbližšom zasadnutí konal v súlade s týmto uznesením mestského zastupiteľstva. 

-pk-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.