Ako vybaviť hlasovací preukaz?

Máte záujem voliť v parlamentých voľbách 29.februára 2020, no v tento deň sa nebudete nachádzať na mieste svojho trvalého pobytu? Prečítajte si, ako môžete vybaviť hlasovací preukaz a voliť tak v obci, v ktorej sa budete nachádzať.

Volič, ktorý má trvalý pobyt v meste Stropkov a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať mesto Stropkov o vydanie hlasovacieho preukazu. Mesto Stropkov na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu, a však len s hlasovacím preukazom. Hlasovací preukaz je bez občianskeho preukazu neplatný. Volič pri zápise do zoznamu voličov odovzdá hlasovací preukaz okrskovej volebnej komisii, ktorá tento pripojí k zoznamu voličov.
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR volič predkladá mestu
Stropkov na Mestskom úrade v Stropkove
Hlavná 38/2
090 01 Stropkov
Odbor správny a sociálnych vecí
tel. 054 4868842-4
e-mail: volby@stropkov.sk.
Volič môže požiadať mesto Stropkov o vydanie hlasovacieho preukazu:
 Osobne
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr v posledný pracovný
deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 28.02.2020) v úradných hodinách mesta. V
takomto prípade mesto Stropkov vydá voličovi hlasovací preukaz na počkanie.
 Písomne (v listinnej forme)
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu písomne (v listinnej forme) tak, aby
žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu Stropkov najneskôr 15
pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10.02.2020).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
 meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 štátnu príslušnosť,
 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, súpisné a orientačné číslo domu) a korešpondenčnú
adresu, na ktorú mesto Stropkov doručí hlasovací preukaz.
Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. V takomto prípade mesto Stropkov
zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú
korešpondenčnú adresu, doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“ najneskôr do troch
pracovných dní od doručenia žiadosti. Ak volič v písomnej žiadosti uvedie, že hlasovací
preukaz prevezme iná osoba (splnomocnenec), musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a
číslo občianskeho preukazu
 Elektronicky (formou e-mailu)
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky (e-mailom) vo forme
elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy
tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu Stropkov na
elektronickú (e-mailovú) adresu volby@stropkov.sk najneskôr 15 pracovných dní predo dňom
konania volieb (t. j.najneskôr 10.02.2020).
Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál, odporúčame
overiť si doručenie svojej žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu priamo na Mestskom úrade
v Stropkove.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
 meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 štátnu príslušnosť,
 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, súpisné a orientačné číslo domu) a korešpondenčnú
adresu, na ktorú mesto Stropkov doručí hlasovací preukaz.
Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. V takomto prípade mesto Stropkov
zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú
korešpondenčnú adresu, doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“ najneskôr do troch
pracovných dní od doručenia žiadosti. Ak volič v elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací
preukaz prevezme iná osoba (splnomocnenec), musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a
číslo občianskeho preukazu.
 Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom (splnomocnenca)
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu prostredníctvom splnomocnenca
najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 28.02.2020) v
úradných hodinách mesta Stropkov.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
 meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 štátnu príslušnosť,
 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, súpisné a orientačné číslo domu) a meno, priezvisko a
číslo občianskeho preukazu splnomocnenca.
Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. V takomto prípade mesto Stropkov
vydá splnomocnencovi hlasovací preukaz bezodkladne. Splnomocnenec je povinný prevzatie
hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.