Ako voliť zo zahraničia?

Mnoho Stropkovčanov pracuje v zahraničí a mimo svojho rodného mesta sa budú nachádzať aj v čase parlamentných volieb – 29.februára 2020. Voliť však je možné aj zo zahraničia, avšak pozor, všetky potrebné záležitosti je potrebné vybaviť do 10.januára 2020.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území mesta Stropkov a v čase volieb do Národnej rady
Slovenskej republiky (ďalej len „voľby“) sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky, môže požiadať
mesto Stropkov o voľbu poštou:
– písomne na adrese:
Mesto Stropkov
Mestský úrad
Hlavná 38/2
091 01 Stropkov
alebo
– elektronicky na e-mailovej adrese:
volby@stropkov.sk
Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.01.2020),
na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
a) meno a priezvisko
b) rodné číslo
c) adresu trvalého pobytu
d) adresu miesta pobytu v cudzine.
Mesto Stropkov zasiela voličovi najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr
25.01.2020) na adresu miesta pobytu v cudzine:
a) obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta Stropkov (ďalej len „obálka“)
b) hlasovacie lístky
c) návratnú obálku
d) poučenie o spôsobe hlasovania
Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Musí byť na nej uvedená adresa sídla
Mestského úradu mesta Stropkov ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.
Volič na hlasovacom lístku môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov
uvedených na jednom hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť.
Volič vkladá hlasovací lístok do obálky a zalepenú obálku vkladá do návratnej obálky, ktorú odosiela.
Poštovné uhrádza volič.
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené mestu
Stropkov najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 28.02.2020).
Návratné obálky doručené najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb odovzdáva mesto Stropkov príslušnej okrskovej volebnej komisii po vyhlásení hlasovania za začaté. Okrsková volebná komisia za prítomnosti zástupcu mesta Stropkov zakrúžkuje poradové čísla voličov a vyznačuje voľbu poštou v zozname voličov. Po otvorení návratných obálok a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami vkladá zástupca mesta Stropkov tieto obálky do volebnej schránky.

V závere prikladáme link, na ktorom si nájdete ŽIADOSŤ O VOĽBU POŠTOU

https://www.stropkov.sk/volby-do-nr-sr-2020.html

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.