Monitorovací výbor schválil ďalších 32 projektov cezhraničnej spolupráce

Najúspešnejšie boli projekty z Prešovského kraja

V rámci poľsko-slovenskej spolupráce a programu Interreg bude z prostriedkov Európskej únie podporených ďalších 32 projektov. Na území Prešovského samosprávneho kraja by sa malo realizovať až dvadsať z nich v celkovej hodnote 23,5 milióna eur. Schválené projekty podporia viaceré oblasti v kultúre, vzdelávaní a rovnako aj v doprave, kam smerujú ďalšie financie určené na modernizáciu ciest.  

Celkový balík rozdelený medzi schválené projektové žiadosti v rámci troch prioritných výziev predstavuje 33 miliónov eur. S účasťou partnerov z Prešovského samosprávneho kraja ide pritom do poľsko–slovenského pohraničia z tejto sumy viac ako 23,5 milióna eur.

„Je to významný úspech v presadzovaní záujmov kraja v oblasti cezhraničnej spolupráce. Tešíme sa kvalitným projektovým žiadostiam, ktoré budú podporené a prinesú aj reálne benefity. Neboli síce uspokojené všetky požiadavky a nebolo vyhovené všetkým žiadateľom, no fakt, že priamo do našich obcí a miest smeruje viac ako 11,5 milióna, považujeme za výborný výsledok,“  konštatoval po zasadnutí monitorovacieho výboru programu Interreg V-A predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Najväčší objem peňazí pôjde na spolufinancovanie rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva, kde na 19 schválených projektov poputuje 27 miliónov eur. Z tohto balíka sa najviac ujde práve partnerom z PSK, ktorí uspeli s 13-timi projektovými žiadosťami v celkovej výške 20,2 mil. eur. Peniaze pomôžu napríklad pri vybudovaní unikátnych historických parkov v okrese Snina, rozvoji konskej turistiky v Poloninách, zvýšenie atraktivity vodnej i lesnej turistiky v Pieninskom národnom parku, pokračovaniu cyklotrasy EuroVelo 11 v doline rieky Poprad či pri rekonštrukcii hradieb v Sabinove.

V prioritnej osi cezhraničné a celoživotné vzdelávanie uspelo 11 cezhraničných projektov v hodnote 5,3 mil. eur, z ktorých sa na území PSK bude realizovať päť projektov za takmer 2,4 mil. eur. Nenávratný finančný príspevok na svoje vzdelávacie aktivity získali stredné odborné školy z Prešova, Sabinova, Svidníka a  Bardejova a rovnako aj Prešovská univerzita.  Do oblasti multimodálnej, viacúčelovej dopravy smeruje takmer 869 tisíc eur na dva úspešné projekty, oba realizované na území kraja. V Medzilaborciach zakúpia turistický vláčik, osadia tri zastávkové prístrešky a elektronické tabule s cestovným poriadkom. Mobilnú aplikáciu, webovú stránku i viaceré mäkké aktivity zamerané na propagáciu dopravy v pohraničnom území chce vytvoriť Prešovská univerzita.

Monitorovací výbor programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko na svojom poslednom zasadnutí mimo schvaľovania projektových žiadostí rozhodol aj o presunutí finančných prostriedkov na dopravu, kde by výrazne mohol opäť uspieť Prešovský samosprávny kraj.

 „Z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja je na cestnú cezhraničnú dopravu realokovaných 10,1 milióna eur. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky z prioritných osí. Za PSK sme deklarovali pripravenosť na realizáciu minimálne troch projektov v rámci plánovanej výzvy, ktorá by mala byť aktuálna v júni tohto roku. Cesty sú prioritou, takže sa o tieto prostriedky budeme opäť uchádzať,“ uviedol M. Majerský.

Prešovský samosprávy kraj je v čerpaní eurofondov z programu Interreg v aktuálnom programovom období mimoriadne úspešný.

„Program cezhraničnej spolupráce vnímame ako efektívny a významný nástroj pomoci regiónom, ktorý prispieva k rozvoju a skvalitneniu života občanov. Náš Regionálny kontaktný bod na Úrade PSK, ktorý spolupracuje s technickým sekretariátom v Krakove, je maximálne nápomocný pri konzultáciách i poradenstve pre čo najúspešnejšie čerpanie prostriedkov tohto aj iných programov EÚ,“  dodala vedúca Odboru cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce Ú PSK Patrícia Janošková Hnátová. Ako uviedla, úspešnou koncovkou pomoci žiadateľom sú práve  schválené projektové žiadosti.
Významný výsledok zaznamenal PSK aj vlani v júli pri schvaľovaní štandardných projektov cezhraničnej spolupráce. Z celkovo 13- tich projektov bolo na území kraja a participujúcich poľských partnerov podporených jedenásť z nich v hodnote viac ako 19 miliónov eur.

***

V Prešove dňa 18. apríla 2019

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

***

Zoznam schválených projektov (partner z územia PSK)

Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

 • Unikátne historické parky – poklady slovensko-poľského pohraničia (mesto Snina)
 • Zvýšenie atraktivity poľsko-slovenského pohraničia v Pieninách prostredníctvom modernizácie existujúcej turistickej infraštruktúry (Štátne lesy TANAP Tatranská Lomnica)
 • Rozvoj konskej turistiky v Karpatoch (Obec Belá nad Cirochou, Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina, ŠOP SR – Správa Národného parku Poloniny)
 • EtnoCarpathia  (Mestský dom kultúry, Vranov nad Topľou)
 • Karpatské koľajky – po stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch (Obec Zemplínske Hámre, Obec Osadné)
 • Bohatstvo rozmanitosti – vytváranie cezhraničného turistického produktu založeného na kultúrnom dedičstve Lemkov a Rusínov (Mesto Svidník)
 • Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11 – pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro (Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa)
 • Karpatské výhľady na cezhraničnom turistickom chodníku Korczyna-Stropkov  (Mesto Stropkov)
 • GreenFilmTourism (Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov, Spišská regionálna rozvojová agentúra)
 • Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí (Obec Zborov)
 • Muszyna-Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia (Mesto Sabinov)
 • V údolí Dunajca – ochrana a obnova pamiatok poľsko-slovenského pohraničia: dvora v Tylmanowej a kláštora v Červenom Kláštore (Pamiatkový úrad SR)
 • Prírodné klenoty pohraničia – Ochrana ohrozených druhov pri súčasnom udržateľnom sprístupnení krajinno-prírodných atrakcií miest Stary Sacz a Levoča – inovačné náučné chodníky v lokalitách Miejska Góra a Levočská Dolina (Mesto Levoča)

Prioritná os: Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia

 • Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu Tatry (Združenie Euroregión Tatry)
 • Odborné vzdelávanie – šanca pre rozvoj poľsko-slovenského pohraničia (SOŠ podnikania, Prešov)
 • Turistické cesty slovensko-poľského pohraničia ako nástroj odborného vzdelávania pre udržanie mladých ľudí v regióne (Prešovská univerzita v Prešove)
 • Zlepšenie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti (Spojená škola, Sabinov)
 • Čarovná krajina Rusínov-Lemkov a Pohoranov v poľsko-slovenskom pohraničí (Mesto Svidník, SPŠ Bardejov)

Prioritná os: Trvalo udržateľná cezhraničná doprava (multimodálna doprava)

 • Modernizácia infraštruktúry pre multimodálnu dopravu v Krosne a Medzilaborciach (Mesto Medzilaborce)
 • Cestovanie bez hraníc (Prešovská univerzita v Prešove)

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.