Kraj pokračuje v optimalizácii siete stredných škôl

Ministerstvo najprv zredukovalo počty prvákov, teraz ich zvýšilo o 200

Počty žiakov prvých ročníkov pre všetky stredné školy na území Prešovského kraja na budúci školský rok sú už definitívne. Ministerstvo školstva, ktoré vlani vyhláškou rozhodlo o ich výraznej redukcii a určilo, že na prerozdelenie je k dispozícii 6 316 miest, ich napokon navýšilo o viac ako dvesto. Zmeny  krajská samospráva akceptuje, no upozorňuje na úskalia prijatých úprav. „Zo strany PSK sme urobili všetko preto, aby sme zreálnili počty žiakov na stredných školách v kraji. Máme na zreteli najmä potreby trhu práce, demografický vývoj, využitie kapacity škôl, aj fakt, že hospodárime s verejnými financiami a nemôžeme na stredných školách vytvárať „hluché miesta“, ktoré nebudú obsadené,“ uviedol vedúci Odboru školstva, mládeže a telesnej výchovy Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Ján Furman a dodal, že rozhodnutie ministerstva nijako neovplyvní proces optimalizácie siete stredných škôl v kraji, ktorú samospráva finalizuje. Navýšenie počtu žiakov prvých ročníkov pre nasledujúci školský rok zo 6 316 na 6 518 miest prišlo po januárových rokovaniach medzi rezortom a zriaďovateľmi vrátane PSK. Niektoré zmeny nastali na základe požiadaviek zamestnávateľov, verejného záujmu zo strany miest a obcí či zástupcov stavovských organizácií, ktorí sa mohli odvolať na ministerstvo do konca minulého roka.  „Priznávame, že v niektorých prípadoch sme mierne rozčarovaní a nečakali sme až také ústupky, rozhodnutie rezortu však musíme akceptovať. Je teraz hlavne na manažmentoch škôl, aby naplnili počty, ktoré sú pre budúci školský rok nastavené. Tento faktor sa bude týkať všetkých typov škôl – súkromných, cirkevných i verejných.  Pre kraje je ťažké udržať vytýčenú líniu optimalizácie siete škôl, ktorú od nás ministerstvo priamo očakáva, keď v odvolacom konaní to isté ministerstvo navýši počty prijímaných žiakov v rámci Slovenska o približne dvetisíc žiakov. Navyše, kraje na nedostatočne počty žiakov stanovené ministerstvom upozorňovali už počas procesu určovania počtu žiakov v prvých ročníkoch pre jednotlivé školy, museli však rozhodnúť v súlade s vyhláškou.“  povedal J. Furman.  Ministerstvo navýšilo počty žiakov u 14-tich škôl v kraji a u štyroch urobilo len mierne úpravy v prerozdelení žiakov v jednotlivých odboroch. S výnimkou jedného gymnázia sa zmeny týkajú takmer výlučne stredných odborných škôl. Rozhodnutie najvýraznejšie pocítia školy v Bardejove – Súkromné gymnázium, ktorému ministerstvo pridelilo 28 miest, dve spojené školy a Súkromná stredná odborná škola, kde môžu otvoriť pôvodne nezaradené odbory. Obdobná situácia je aj na súkromných školách v Prešove a v Giraltovciach. S vyššími počtami môžu rátať aj dve stredné zdravotnícke školy v Prešove a ďalšie dve v Humennom a vo Svidníku. „V tomto prípade ide prioritne o požiadavku rezortu zdravotníctva, preto v odbore  praktická sestra u štyroch škôl v kraji došlo k zvýšeniu o 30 miest. Je to prijateľné, ak sa skutočne tieto miesta aj obsadia. My však máme opačné skúsenosti. Za posledné štyri roky neboli schopné stredné zdravotnícke školy naplniť počty žiakov nielen tak, ako si sami navrhli, ale ani tak, ako im boli schválené všeobecno-záväznými nariadeniami PSK,“ dodal šéf odboru školstva Ján Furman.

O nových konkrétnych počtoch žiakov v jednotlivých študijných odboroch v prvých ročníkoch na stredných školách prvýkrát po zmene legislatívy rozhodovali samosprávne kraje, a to v novembri minulého roka. Museli tak urobiť na základe vyhlášky ministerstva školstva, ktoré určilo, respektíve zredukovalo počty pre všetky školy na území kraja. O opravných prostriedkoch stredných škôl a ich zriaďovateľov, ktorí nesúhlasili s pridelenými miestami na ďalších školský rok, rozhodlo ministerstvo 30. januára. V zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je 75 stredných škôl. PSK pritom rozhoduje o počtoch žiakov aj na súkromných a cirkevných školách, ktorých je v kraji 34.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.