STROPKOV NA 1.MIESTE – kandidát na primátora Ján Škurla

Vážení Stropkovčania,

Prv,  ako by som začal písať veci súvisiace s kandidatúrou na post primátora mesta Stropkov, dovoľte, aby som zdôraznil,  prečo som oslovil širokú verejnosť, občanov, voličov s vrúcnou prosbou o ich hlas v komunálnych voľbách. Viedlo ma k tomu veľa dôvodov, z ktorých niektoré by som chcel vypichnúť.

Aby to malo chronologický postup,  vymenujem ich podľa poradia a hlavne podľa závažnosti:

Prečo?

Pretože potreby občanov mesta Stropkov musia byť vždy na 1. mieste!

Všetci veľmi dobre vieme, že medzi základné potreby ľudí, aby žili svoj plnohodnotný a dôstojný život patrí:

Vhodné a hlavne DÔSTOJNÉ BÝVANIE, zodpovedajúce terajšej dobe,kde sa človek dobre cíti a kde si odpočinie po práci v kruhu svojej rodiny. Každé mesto, nie len Stropkov je preto povinné umožniť dôstojné bývanie za všeobecne platných podmienok. Bytový problém sa týka hlavne mladých ľudí, ktorí si chcú založiť svoju rodinu. Je logické,  že každá mladá rodina chce začať vychovávať deti. Čo podmieňuje dôstojnosť a suverenitu manželov v samostatnom bývaní na výchove novej generácie, ktorá je pre nás a náš ďalší život tak neodkladne potrebná. Tomuto stavu bráni to, že keď takto zmýšľajúca rodina sa chce osamostatniť, zákonite sa musí zadlžiť na 30-40 rokov rôznymi hypotekárnymi úvermi a tak sa stáva otrokom bánk. Preto je neodmysliteľné, že mestá sú povinné stavať nájomné byty, hlavne pre mladé rodiny. Nie všetci sú na tom rovnako, kto na to financie má,  nech si kúpi svoj byt, alebo si dá postaviť samostatné bývanie, vhodné podľa jeho predstáv. Pre ostatných, menej solventných sú potrebné nájomné byty. Je štatisticky zistené, že v Stropkove sa viac ľudí narodí ako zomrie. Ale aj napriek tomu počet obyvateľov v Stropkove klesá.  Nie je pravdou, že úbytok obyvateľstva je podmienený len odsťahovaním sa za prácou. Ako príklad nám môžu slúžiť okolité obce, ako Tisinec, Chotča či Breznica, v ktorých počet obyvateľov, nezaznamenáva pokles ako v Stropkove, aj keď sú nútení dochádzať za prácou do iných regiónov a do nášho mesta. Teda spravme všetko preto, aby naše mladé rodiny sa nemuseli sťahovať inde a aby populácia v Stropkove rástla. Ako príklad by som chcel zdôrazniť a porovnať počet obyvateľov v dobe, keď sa konala výstavba nájomných bytov v Stropkove. V roku 2010 na porovnanie bolo ku dňu 30.09.2010, 10.751 obyvateľov. V roku 2011, ku dňu 21.05.2011 bolo 10.940 obyvateľov. Keď to všetko zhrnieme a zoberieme z druhej strany a porovnáme,  aký bol počet obyvateľov v meste Stropkov, kedy sa prestali stavať nájomné byty, tak zistíme nasledovné skutočnosti. Tak napríklad ako som už spomínal v roku 2010 a 2011 tam zanechalo následky predošlého volebného obdobia, kedy počet bol 10.751 obyvateľov. No po nastúpení nového vedenia mesta v roku 2014 a kedy sa skončila éra výstavby nájomných bytov, počet obyvateľov rapídne klesol na 10.503 obyvateľov a v roku 2018 je aktuálny počet obyvateľstva v Stropkove alarmujúci v počte 10.416 obyvateľov. Čiže výstavba nájomných bytov v meste Stropkov sa od roku 2014 nekoná a počet vystavených bytov je veľká 0. Čo je skonštatované, že toto je najdôležitejší problém,  prečo obyvatelia a mladí ľudia doslova utekajú zo svojho rodného mesta. Je všetkým známe, že mladým musí byť väčšine potrebné a umožnené dôstojné bývanie formou štandardných nájomných bytov. Na Slovensku vidíme, že kde je dostatok kvalitných ľudských zdrojov, kde je zabezpečené bývanie aj pre tých, ktorí za prácou môžu prísť a majú podporu štátnej a verejnej správy, tam prichádzajú investori a život v takom meste sa zákonite rozvíja.  Tam, kde občan a jeho potreby nie sú na 1.mieste, tie mestá  a obce sa vyľudňujú. Teda znovu konštatujem a rázne zdôrazňujem, že za posledné štyri roky počet novo postavených nájomných bytov v Stropkove sa rovná veľkej nule. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Stropkove schválili odpredaj nájomných bytov, ktoré boli postavené a odovzdané v predošlých volebných obdobiach, aby takto získali finančné zdroje a tieto mohli byť použité na vykúpenie objektov na Námestí SNP v Stropkove. Financie, ktoré boli takto získané neboli použité na už spomínanú výstavbu nájomných bytov, čo je veľká škoda pre mesto.

 

Druhou, dôležitou potrebou pre život obyvateľov mesta Stropkov, je

ZDRAVOTNÍCTVO:

 

Tí obyvatelia Stropkova, čo si niečo pamätajú, alebo sa o to zaujímali vedia, že aj v takzvaných strediskových obciach bola zabezpečená  základná zdravotná starostlivosť obyvateľstva. Bohužiaľ stáva sa realitou, že už ani mesto Stropkov sa nemôže pochváliť, že má zabezpečenú štandardnú zdravotnú starostlivosť pre svojich občanov. Chýba nám RLZS v našom meste. Niekedy sa zdá, že táto skutočnosť zostala iba pri vyhláseniach. Pričinilo sa mesto a poslanci na zachovaní a na vybudovaní nových odborných ambulancií na území Stropkova? Veľmi živý a pekný príklad si môžeme zobrať z neďalekých Medzilaboriec. Mesto je schopné pripraviť priestory a prispieť na vybavenie ambulancií na svojom území. Naši občania za zdravotnou starostlivosťou dochádzajú aj do spomínaného mesta. Ako je to s pohotovostnou lekárskou službou v Stropkove? Novozriadené odborné ambulancie na území mesta Stropkov = úbytok. Stropkov stratil takzvanú zubnú pohotovosť, pohotovosť pre dospelých, detskú pohotovosť, čo robili doteraz a čo robia kompetentní?

 

Treťou a v podstate veľmi dôležitou potrebou občanov mesta Stropkov je 

VZDELÁVANIE.

 

Kde sa v súčasnosti nachádza veľmi dôležitá súčasť školstva, predškolská príprava a mimoškolská činnosť? Na území mesta Stropkov boli v deväťdesiatych rokoch zrušené detské jasle, pretože už neboli moderné! Čas ukázal, že zariadenie jaslí je veľmi dôležité a potrebné a taktiež veľmi žiadané. Aj momentálne prebieha výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na ich výstavbu. Mesto doteraz nepožiadalo a ani nežiada o dotáciu na zriadenie detských jaslí. Je otázne, ako naše mesto hodlá riešiť situáciu s povinnou predškolskou výchovou? Tvrdím, že mesto je povinné sa venovať predškolským zariadeniam. Na verejnosť prenikajú informácie, že je ohrozená budúcnosť školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je VÚC. Je otázne,  aké kroky podnikajú naši „radní“  v prospech zachovania stredného školstva v našom meste.

 

Ďalšou veľmi dôležitou potrebou občanov mesta Stropkov je zriadenie „opatrovateľského domu“, v ktorom by bol umiestnený DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV.

 

Stropkovu veľmi chýba opatrovateľský dom, kde by bol umiestnený denný stacionár pre seniorov, kde by sídlila opatrovateľská služba a poskytovali by sa nevyhnutné služby pre našich seniorov. Naši seniori sú hlavne občania mesta na ktorých by sa nemalo zabúdať, na ich prispenie k zveľaďovaniu nášho mesta za ich produktívneho života. Oni sa zaslúžili o vybudovanie nášho mesta. Preto je našou povinnosťou sa o tieto osoby postarať a spríjemniť im ich jeseň života.

 

Na záver by som chcel zdôrazniť,

ŽE:

 

Kto ide do verejnej funkcie,  musí tam ísť, aby zastupoval a presadzoval potreby bežných ľudí. Občania mesta sa majú podieľať na riadení mesta prostredníctvom svojich poslancov. Na to, aby ľudia vedeli posúdiť reálnosť situácie, musia mať voľný prístup k reálnym, neskresleným a objektívnym informáciám. Musí byť neodkladne rešpektovaná vôľa väčšiny v prospech verejnosti, nie jednotlivca. Je doslova nelogické, aby sa poslanci vopred dohodli o forme, priebehu a výsledku hlasovania. Nesmú byť presadzované záujmy jednotlivcov a záujmových skupín. Potreby občanov a prosperita mesta  musia byť nadriadené záujmom jednotlivca a záujmových skupín. Preto tvrdíme, že občania musia byť vždy na 1. mieste.  Pánmi v meste Stropkov musia byť občania voliči, ktorí majú dôveru k osobe, ktorá ich zastupuje a  nesklame.

Občania – voliči, dovoľte, aby som Vás uistil v tom, že Váš mandát nesklameme, Vaše hlasy nezneužijeme a po mojom zvolení budeme presadzovať Vaše záujmy, ako hlavný cieľ mojej práce.

 

V konečnom dôsledku, by som povedal, že mesto stagnuje, respektíve postupuje veľmi pomaly vo viacerých odvetviach. Vyzývam občanov mesta Stropkov, aby prišli k volebným urnám v čo najväčšom počte. Spoločnými silami dokážeme zmeniť úroveň života v našom meste.  Prosím voličov, aby si veľmi dobre zvážili komu dajú svoj hlas, do koho vložia svoju dôveru, pre ďalší rozvoj nášho mesta.

 

 

Za Vašu podporu a hlasy s úctou, ďakujem.

 

S pozdravom

Mgr. Ján Škurla

Kandidát na primátora mesta Stropkov

Za stranu Národná koalícia

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.