Poslanci sa zišli na 33. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Stropkove

Schválili rozšírenie správnej rady neziskovej organizácie Park zvierat, n. o..

V stredu v dopoludňajších hodinách sa v reprezentačnej sále Kaštieľa v Stropkove konalo v poradí  33. zasadnutie mestského zastupiteľstva. V úvode odznela informácia o plnení uznesení mestského zastupiteľstva a plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018, ktorý predkladala Gabriela Maruščáková, hlavná kontrolórka mesta.  Poslanci sa zaoberali aj návrhom na zmenu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018, ktorý predložil Ján Polák, vedúci OFSD MsÚ, ku ktorému zároveň podala stanovisko hlavná kontrolórka. Ďalším bodom rokovania bola informatívna správa o pridelení ratingového hodnotenia mesta Stropkov za rok 2017. Poslanci odsúhlasili aj Návrh VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stropkov č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov. Na pretras prišiel aj Návrh na rozšírenie správnej rady neziskovej organizácie Park zvierat, n. o., ktorý predložil Tibor Kubička, vedúci OŠK MsÚ. Poslanci sa zaoberali aj návrhmi  na nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta Stropkov.

Text a foto: -mrn-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.