Poslanci sa mimoriadne zaoberali návrhmi spolufinancovania projektov

V úvode uplynulého týždňa sa konalo 32. neplanované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stropkove, ktoré zvolal primátor mesta Ondrej Brendza do zasadacej miestnosti mestského úradu.

Na programe mimoriadneho zasadnutia zastupiteľstva bolo niekoľko návrhov na spolufinancovanie projektov.  Poslancom bol predložený návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania projektu s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v meste Stropkov“, ktorý predkladal Ladislav Dubas, vedúci OVRRŽP MsÚ.  „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo 39. Výzvu – Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území. Intenzita pomoci je 95% a spoluúčasť mesta je 5%. Uzávierka  1. kola je 30. júna 2018 a alokovaných je 7 mil. Eur (z toho 1,5 mil. na najmenej rozvinuté okresy). Výška pomoci je 10 000 – 300 000 Eur.“ odznelo v úvode rokovania k tomuto bodu.  Primátor mesta Ondrej Brendza dodal, že: „Aj keď je termín na podanie žiadosti 30. 6. 2018, tak predkladáme tento návrh, aby sme sa nedostali do časovej tiesne pred podaním žiadosti.“ Následne sa k tomuto návrhu vyjadril poslanec  Stanislav Kolcun, ktorý skonštatoval: „Z tejto dôvodovej správy mi nie je jasné, o čo sa jedná, preto prosím o bližšiu špecifikáciu,“  na to mu následne odpovedal primátor mesta: „Tento návrh je potrebné schváliť na podanie žiadosti k projektu, ktorá sa vyžaduje v prípade, že v meste je centrálny zdroj vykurovania. Tento dokument bude nahrádzať doterajšiu koncepciu rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky z roku 2007.“ Informáciu doplnil ešte Stanislav Humeník:  „Tak ako máme schválený PHSR mesta, tak je potrebné mať schválenú takúto nízkouhlíkovú stratégiu. Súčasťou tejto koncepcie by boli aj rôzne smart riešenia pre naše mesto.“ Následne poslanec Stanislav Kolcun skonštatoval: „Čiže je to novelizácia koncepcie v oblasti tepelnej energetiky.“ K tejto problematike sa vyjadril aj poslanec  Tibor Paňko: „Európska legislatíva určila presné percentá na znižovanie produkcie CO2 a tento materiál bude mapovať producentov CO2 v celom meste, nie len spoločnosti BYHOS.“ Ďalej túto informáciu doplnil ešte  Stanislav Humeník: „Oprávneným žiadateľom sú aj vyššie územné celky a tie budú musieť akceptovať stratégie miest.“ Poslanca  Stanislava Kolcuna  prekvapila ešte suma za vypracovanie koncepcie a preto žiadal o objasnenie. Následne poslanci tento návrh schválili.

Ďalším návrhom na schválenie spolufinancovania bol projekt „Zateplenie strechy Telocvične ZŠ na ulici Matice slovenskej v Stropkove“, ktorý opäť predkladal Ladislav Dubas, vedúci OVRRŽP MsÚ, ktorý zároveň predniesol  sprievodné slovo k tomuto návrhu. Primátor následne vysvetlil, prečo tento návrh je na mimoriadnom rokovaní: „Vyhlasovateľ výzvy nám dal termín na doplnenie žiadosti päť kalendárnych dní“, a následne  otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. Poslanec Radko Kmiť sa dotazoval, či môžeme spolufinancovať projekt aj vyššou čiastkou ako je 10%. Prednosta Stanislav Humeník vysvetlil, že: „Takto sa rieši financovanie niektorých neoprávnených výdavkov, ale o takomto spôsobe by rozhodovali tiež poslanci.“ Poslanec Jozef Šimko sa pýtal: „Kedy predpokladáte realizáciu tohto projektu?“ Podľa vyjadrenia vedúceho odboru Ladislava Dubasa realizácia by mala prebehnúť do konca roka. Poslanci následne aj tento návrh schválili.

Tretím návrhom  na schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovanie projektu bol projekt „Sanácia nelegálnej skládky v meste Stropkov“.  V úvode tohto bodu primátor Ondrej Brendza skonštatoval: „Doteraz sme sa uchádzali trikrát o dotáciu na likvidáciu skládky na environmentálnom fonde a teraz sa uchádzame o dotáciu z ministerstva vnútra. Do konca júna by mali byť vyhodnotené žiadosti a po prípadnej potrebe doplnenia žiadosti, bude do troch mesiacov rozhodnuté o pridelení dotácie. V prípade úspešnosti budeme realizovať aj likvidáciu skládky v osade Za jarkom. Ak úspešní nebudeme, budeme tieto skládky likvidovať z vlastných prostriedkov.“  Poslanec Stanislav Kolcun skonštatoval: „Budú sa riešiť dôsledky, ale chcem zdôrazniť, aby sa uvažovalo o vypracovaní návrhu, ako predchádzať vytvoreniu takýchto skládok.“ Poslanec  Jozef Šimko  doplnil: „Veľmi sa teším, že sme sa pustili do takéhoto projektu a verím, že sa nám podarí spoločnými silami skládku zlikvidovať.“  Poslanci aj tento návrh odobrili.

Posledným bodom bolo prerokovanie budúceho vzťahu k plynárenskému zariadeniu „Rozšírenie plynovodu ul. Zámocká a súvisiacich prípojok, Stropkov“ . Tento bod prešiel bez diskusie aj hlasovaním a poslanci mu dali zelenú.

Text a foto: -mrn-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.