Poplatky za komunálny odpad za zvýšia aj v Stropkove

Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva v Stropkove sa rokovalo aj o Všeobecne záväznom nariadení mesta Stropkov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Stropkov. V tomto prípade išlo konkrétne o navýšenie poplatku za komunálny odpad z 15,70 eur na 22 eur na jedného obyvateľa. K tomuto návrhu sa vyjadril aj primátor mesta, Ondrej Brendza. V úvode vysvetlil, že toto navrhovanie zvýšenia poplatku v žiadnom prípade nesúvisí s tým, že zvyšujú aj ostatné mestá. Práve naopak, uviedol konkrétne dôvody, ktoré miesto viedli k tomu, aby navrhlo zvýšenie spomínaného poplatku. „Naším prvým dôvodom je to, že poplatky, ktoré vyberieme za zber komunálneho odpadu a činnosti s tým spojené, nám nepostačujú na to,aby sme pokryli náklady, ktoré s touto činnosťou mesto má. V predchádzajúcich rokoch sme túto činnosť financovali z našich verejných zdrojov. Ďalším dôvodom je , že štát upravil poplatky za uloženie odpadu smerom nahor,“ priblížil a dodal, že politika nášho štátu je nastavená tak, že motivuje samosprávy tým, že čím vyššie percento separácie, tým nižší poplatok. „Ten je však napriek tomu veľmi vysoký v porovnaní s tým, čo bolo v roku 2018. Percento separácie v našom meste bolo v roku 2017 24%, dnes je to viac ako 40%, no stále je to málo. Našťastie sa nám darí prijímať opatrenia v rámci odpadového hospodárstva, ktoré smerujú k zvýšeniu separácie. Sú to financie, ktoré išli zo spolufinancovania mesta. Predovšetkým je to investícia na zberný dvor v Chotči, vybudovanie štyroch polopodzemných stojísk, s tým sú spojené investície ako zakúpenie hydraulickej ruky, ktorá je potrebná na vývoz zberných nádob. Okrem toho, ešte z predchádzajúceho obdobia sme splácali istinu za splátku komunálneho odpadu. Netreba zabúdať ani na nárast mzdových nákladov pre mestský podnik Služba či nárast pohonných hmôt. Nákladov je teda oveľa viac ako vybraných finančných prostriedkov za komunálny odpad.“ Ďalšou dôležitou skutočnosť je, že aj pri zvýšení na 22 eur ročne na jedného obyvateľa sa nedosiahne stav, aby sa náklady vyrovnali s príjmami. Napriek tomu sa ale zmenší rozdiel medzi týmito dvomi položkami. „Za rok 2020 by sme mali vybrať 240 000 eur, no napriek tomu plánované náklady na nasledujúci rok sú vo výške cca 380 000 eur ,“ vysvetlil primátor v závere a doplnil, že mesto vie reálne preukázať, kam pôjdu finančné prostriedky za zvýšenie poplatkov za komunálny odpad. Mestské zastupiteľstvo v Stropkove tento návrh schválilo potrebnou väčšinou hlasov.

-pk-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.