Aké zmeny nastanú v školských zariadeniach?

Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva v Stropkove sa preberala aj Správa o personálnom a materiálnom zabezpečení školského roka 2019/2020, ktorú spracoval a predložil Mgr. Tibor Kubička, vedúci odboru školstva a kultúry. V minulom roku sa podarilo vypracovať Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý schválila aj vláda SR. Na základe neho sa začali realizovať prvé opatrenia, ktoré by mali priniesť potrebné zmeny a zlepšenia v našom vzdelávacom systéme. Jedným z najvýznamnejších krokov, ktoré sa podarilo zrealizovať, bol nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý parlament definitívne schválil v máji tohto roku. Zákon vznikol v širokej diskusii so zástupcami pedagógov a predstavuje vo viacerých oblastiach pozitívny posun smerom k zlepšeniu postavenia pedagogických a odborných zamestnancov v školstve a uľahčenia ich práce. Súčasne prináša nový systém ďalšieho vzdelávania, ktorý by mal byť efektívnejší a viac odrážať potreby jednotlivých škôl. V oblasti predškolskej výchovy nás čaká prelomové zavedenie povinného vzdelávania v materských školách pre päťročné deti. Slovenská republika bola jednou z mála európskych krajín, kde sa povinné vzdelávanie ešte netýkalo tejto úrovne, pričom prax ukazuje na jednoznačné pozitíva takéhoto opatrenia. Pracuje sa na tom, aby sa vytvorili dostatočné kapacity v materských školách pre všetky deti. „Zmena nastáva aj v zariadeniach školského stravovania. Štát poskytne dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa širšiemu okruhu detí, aby sa odstránili sociálne bariéry a rozdiely medzi deťmi pri poskytovaní stravy, na zlepšenie stravovacích návykov detí. Dotácia sa poskytne všetkým deťom navštevujúcim posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania materskej školy od 01. 01. 2019 a všetkým deťom plniacim si povinnú školskú dochádzku na základných školách od 01. 09. 2019. Dotácia sa poskytne v sume 1,20 € na každé dieťa na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, na dieťa vo veku od 2 – 5 rokov, navštevujúce MŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, alebo na žiaka, ktorý sa zúčastnil vyučovania v základnej škole a odobral stravu. Ak zriaďovateľ nezabezpečí diétne jedlo dieťaťu, u ktorého si zdravotný stav podľa posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje diétne stravovanie, vyplatí dotáciu bezhotovostným platobným stykom na jeho bankový účet, uvedený v zápisnom lístku na stravovanie a to v nasledujúcom mesiaci na základe evidencie dochádzky dieťaťa do MŠ a ZŠ,“ uviedol. Veľkou výzvou je aj postupné otváranie trhu s učebnicami, keď už prvé verejné obstarávania rátajú so zakúpením titulov od viacerých dodávateľov, aby si školy mohli vybrať pre nich tú najvhodnejšiu učebnicu. Zmení sa aj vyučovanie prvého cudzieho jazyka v základných školách, kde sa upúšťa od povinnej angličtiny a školy budú môcť ponúknuť žiakom aj iný jazyk, napríklad nemčinu či francúzštinu. „Nasledujúci školský rok sa bude niesť v znamení pozitívnych zmien, ktoré dokážu naplniť čo najviac z našich spoločných očakávaní,“ dodal.

-pk-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.