SNP – 75 rokov

V utorok, 27. augusta  2019 sa v mestskom parku pred OÚ zišlo niekoľko desiatok ľudí, funkcionárov štátnej správy, samosprávy, cirkví a radových občanov- členov aj nečlenov SZPB. Prišli si uctiť Slovenské národné povstanie, ktorého 75. výročie vypuknutia si v týchto dňoch pripomíname. Po položení venca zástupcov SZPB, OÚ a Mesta Stropkov a venca veľvyslanectva RF v SR a úvodnej básni zaznela hymna SR v podaní krásnych dievčenských hlasov skupiny Kalina. Moderátor Dávid Kleban potom privítal hostí: zástupcu veľvyslanectva RF v SR Nikitu Griščenka, delegáciu OÚ vedenú jeho prednostom Mgr. Alfonzom Veselým, primátora mesta JUDr. Ondreja Brendzu, zástupcov mesta  a poslancov MZ, zástupcov štátnych orgánov, politických a spoločenských organizácií, cirkví, členov SZPB a občanov mesta.

V úvodnom príhovore člen ÚR SZPB Ján Uhrík zdôraznil význam SNP pre vtedajších obyvateľov Slovenska, ich vzopätie sa fašizmu – nemeckému aj domácemu. Jeho vypuknutie aj keď v krajne nevýhodných podmienkach, prispelo k zaradeniu Slovenska k protifašistickej koalícii a k víťazným silám protifašistického boja. Zvlášť zdôraznil prínos našich obyvateľov a partizánov zväzku Čapajev a Karpatsko-duklianskej operácie Červenej armády na uľahčenie situácie povstalcov na Strednom Slovensku tým, že viazali na seba značné nemecké sily a tie nemohli byť použité proti Povstaniu. Kritizoval dnešné prekrucovanie dejín a znižovanie alebo zamlčiavanie najväčšieho podielu ZSSR a Červenej armády na pomoci Povstaniu i víťazstve nad fašizmom. Dnes sa znovu „mocní sveta“ snažia ovládnuť krajiny a štáty ekonomickou a morálnou „okupáciou“ a mnohí predstavitelia aj nášho štátu, tak ako pred 80 rokmi sa snažia priviesť Slovensko do područia cudzej mocnosti. Znovu chcú na našom území cudzie základne a cudzích vojakov – proti tomu náš ľud povstal pred 75 rokmi. Týmto snahám, opierajúc sa o zdravý rozum a hodnoty národa musíme zabrániť. Tak ako počas SNP, v ktorom bojovali príslušníci viac ako 32 národov, nám najväčšiu pomoc poskytol Sovietsky zväz a bratský Ruský národ, môžeme sa aj teraz oprieť o slovanskú vzájomnosť. Tá v slovenských srdciach predstavuje jednu z najvyšších hodnôt, istotu spolupatričnosti, a je aj odkazom nášho velikána, Ľudovíta Štúra v diele „Slovanstvo a svet budúcnosti“. Naši národní buditelia z vlastnej skúsenosti vedeli, na ktorých hodnotách má stáť naša štátna a národná koncepcia. SNP bolo konkrétnym napĺňaním aj ich odkazu.

Zástupca ruského veľvyslanectva ocenil vzťah Slovákov k Ruskému národu, poďakoval za udržiavanie hrobov sovietskych vojakov a úctu prejavovanú osloboditeľom. Na rozdiel od niektorých iných slovanských národov u nás neničíme pamätníky ani neoslavujeme príslušníkov fašistických oddielov.

Primátor mesta priblížil dokument z roku 1959, kde sú vymenované obce okresu Stropkov oslobodené vojakmi ČA. V čase vzniku dokumentu ešte neboli prístupné archívy a dnes máme oveľa viac podrobností o priebehu oslobodzovania našich miest a obcí.

Oslavy pokračovali v Mestskej knižnici, kde po premietnutí filmu o SNP a partizánskom hnutí a vystúpení Kaliny boli aktívnym členom SZPB a spolupracovníkom odovzdané Pamätné listy Ústrednej rady SZPB „za aktívne udržiavanie odkazu SNP a protifašistického odboja a za iniciatívnu prácu v SZPB. Veľvyslanectvu RF v SR bol odovzdaný „Ďakovný list“ za pomoc v SNP a oslobodenie. Zástupca primátora Peter Lehocký odovzdal hosťovi spomienkový dar. Po ocenení bola slávnostne otvorená výstava o SNP a o podiele Čapajevcov a našich obyvateľov na protifašistickom boji a na víťazstve nad fašizmom. Výstava sa opiera o dokumenty a spomienky  našich rodičov a prarodičov na ich účasť v bojoch i pomoci partizánom, približuje literatúru o Povstaní i časti kultúry bývania i výzbroje a výstroje v rokoch povstania.

Dobrú náladu vyše 40 účastníkov besedy a vernisáže umocnilo aj malé občerstvenie, pri ktorom ešte dlho prebiehali neformálne rozhovory o Povstaní i účasti našich rodinných príslušníkov v ňom.

Nedostatkom osláv SNP bola neúčasť  mladých – žiakov. Boli prázdniny, to je pochopiteľné, dúfame však, že učitelia využijú  nielen necelé dve strany v dejepise, ale priblížia hrdinstvo našich predkov svojim žiakom  aj návštevou výstavy.

Ing. Ján Uhrík

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.