Európska komisia chce uľahčiť prístup k eurofondom

Iniciatíva dobiehajúcich regiónov pokračuje v PSK druhou etapou

Zástupcovia Európskej komisie a Svetovej banky vyhodnotili iniciatívu dobiehajúcich regiónov (Catching – up Regions) v Prešovskom samosprávnom kraji po roku spolupráce ako úspešnú. Na záverečnej konferencii v Prešove v utorok 18. júna konštatovali pokrok vo vybraných oblastiach rozvoja kraja i pozitívne zmeny v skvalitnení procesov a služieb krajskej samosprávy.

„Najväčší progres, ktorý sme zaznamenali,  je určite v administratíve a v riadení Prešovského samosprávneho kraja, ktorému sa podarilo navýšiť kapacity vďaka zapojeniu expertov Svetovej banky, Európskej komisie  a národných orgánov. Zároveň sa nám podarilo identifikovať oblasti, na ktorých je potrebné intenzívne ďalej pracovať a zlepšila sa i schopnosť plánovať investície,“  konštatoval Andreas von Busch z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie. Za významné výsledky považuje analýzu a zber dát o takmer 500 verejných budovách, ktoré majú potenciál zvýšiť energetickú  efektívnosť budov vo vlastníctve PSK, prípravu i tvorbu regionálneho geoportálu, prieskum potrieb zamestnávateľov i pripravenosti stredných odborných škôl na duálne vzdelávanie. V rámci cestovného ruchu sa záujem expertov sústredil na územie Polonín a okresu Snina, kde sa spolu s PSK plánujú infraštruktúrne projekty zamerané na výstavbu vodovodnej, kanalizačnej i cestnej siete.

 „Z pohľadu Európskej komisie je dôležité to, že vidíme, ako celý  systém funguje. Vidíme, ako sa dajú určite procesy vylepšiť, aby sa akcelerovali investície a využívanie prostriedkov z Európskych fondov a na tomto spolupracujeme aj s predstaviteľmi centrálnej vlády a orgánov štátnej správy. Preto som veľmi vďačný za spoluprácu zástupcom kraja, celému tímu expertov Svetovej banky, ktorí tu za posledný viac než rok odviedli kus veľmi dobrej práce,“ dodal Andreas von Busch.

Pomoc európskych inštitúcií smerovaná k zdynamizovaniu  regiónu bude  pokračovať druhou etapou, v rámci ktorej by sa mali vo vybraných oblastiach realizovať konkrétne investície. V tomto procese je v iniciatíve ako participujúci partner krajskej samospráve nápomocný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

„Výsledkom prvého roka bolo zlepšenie spolupráce medzi centrálnou úrovňou a samosprávnym krajom, spoznali sme trošku lepšie regióny a vieme, že najdôležitejšie sú na mieru šité investície. V tomto smere už začíname komunikovať s našimi partnermi z Európskej komisie a vychádzame takto v ústrety volaniu regiónov. Regióny by mali v rámci nejakého vnútorného konsenzu viac rozhodovať o potrebách a riešení vo svojom regióne,“ uviedol riaditeľ odboru prierezových priorít Úradu podpredsedu vlády SR Ladislav Šimko.

Za adresnejšiu a jednoduchšie administrovanú pomoc z národnej úrovne pri čerpaní eurofondov je aj samotná prešovská župa. „V rámci združenia samosprávnych krajov SK8 sa zasadzujeme v novom programovom období za posilnenie kompetencií vyšších územných celkov pri tvorbe regionálneho operačného programu a pri výbere operácií financovaných z európskych zdrojov.  Verím, že táto snaha je legitímna a že tento krok prispeje k efektívnemu využívaniu európskych peňazí na zmysluplné projekty,“ vyhlásil predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Samotnú iniciatívu označil za exkluzívny projekt, ktorý za posledný rok naštartoval  rozvoj, ekonomiku, zamestnanosť v regióne a vygeneroval projektové zámery za takmer 60 miliónov eur.

„Určite to bolo plodné obdobie spoznávania a v podstate nastavovania zrkadla nášmu kraju, kde sú jeho najväčšie slabiny a nedostatky a tam sme museli zabrať. Som presvedčený o tom, že ak dôjde k samotnej realizácii nastavených programov, ľuďom v kraji sa bude žiť omnoho lepšie. Oblasti, ktoré boli zasiahnuté, majú ten najlepší potenciál, aby sa rozvíjali a prinášali konkrétne výsledky,“ dodal predseda PSK.

Aktivity Európskej komisie a Svetovej banky v rámci iniciatívy Catching-up Regions sa v druhom roku spolupráce zamerajú na viaceré kľúčové témy. Medzinárodní experti v spolupráci s odborníkmi z PSK budú pokračovať v aktivitách smerujúcich ku zvyšovaniu kvality vzdelávania na stredných školách, rozvoju turizmu, rozšíreniu a zlepšeniu infraštruktúry priestorových údajov a otvorených dát. Novou témou bude zlepšenie integrácie sociálne znevýhodnených skupín  a riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít v kraji.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.