Na čom sa dohodli Mesto Stropkov a Orange Slovensko a. s. ?

Na nedávnom neplánovanom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Stropkove sa schvaľoval aj Návrh podmienok pre jednorázovú úhradu pri umiestnení telekomunikačných sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta spoločnosťou Orange Slovensko, a. s. Návrh spracoval Ing.Július Kočiš a predniesol ho vedúci OOS František Hurný. Spoločnosť Orange Slovensko požiadala koncom januára 2019 mesto Stropkov o uzatvorenie zmluvy o jednorázovej primeranej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti v súvislosti s výstavbou telekomunikačných sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta Stropkov. Cieľom stavby je vybudovanie telekomunikačnej siete FTTH v Stropkove a napojenie na regionálnu trasu pre poskytovanie telekomunikačných služieb v čo najširšom meradle. Celková dĺžka zemnej káblovej trasy je cca 10 100 m. Nová telekomunikačná sieť bude využitá na poskytovanie vysoko – rýchlostného internetu. „Ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorázovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na túto náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.“ Mesto Stropkov po vzájomných rokovaniach so spoločnosťou Orange Slovensko dohodlo uloženie elektrického kábla do výkopu v dĺžke  cca 2 100 m a z toho dôvodu je pre celú výstavbu telekomunikačnej siete FTTH  v meste Stropkov navrhovaná jednorázová odplata vo výške 2,76 eur za m2 pre celé územie mesta Stropkov. Nútené obmedzenie bude zriadené na dobu neurčitú a presný rozsah núteného obmedzenia  za zriadenie telekomunikačnej siete FTTH  v meste Stropkov bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby. Geometrický plán sa zaväzuje vyhotoviť na vlastné náklady spoločnosť Orange Slovensko. Mestské zastupiteľstvo v Stropkove schválilo tento návrh potrebnou väčšinou hlasov.

-pk-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.