Na zastupiteľstve sa schvaľoval aj Návrh VZN mesta Stropkov o Kronike mesta Stropkov

Na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva v Stropkove sa predkladal aj návrh Všeobecne záväzného nariadenia o Kronike mesta Stropkov. Návrh predložil Tibor Kubička, vedúci odboru školstva a kultúry. „Kronika je kniha, v ktorej sa opisujú udalosti v časovom slede, v akom sa odohrali. Je to naratívny historiografický prameň, ktorý zachycuje udalosti a ich vzájomné pôsobenie odohrávajúce sa na určitom území. Dôvodom potreby zavedenia a vedenia obecnej, mestskej kroniky je zákonná povinnosť. Ide o zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. zo 6. septembra 1990, v ktorom sa po úpravách v § 4 ods. 3 písm. s) uvádza, že každá obec v Slovenskej republike je povinná viesť obecnú kroniku v štátnom jazyku. Tento zákon neruší platnosť predchádzajúcich nariadení o obecných kronikách a tak formálne ostali v platnosti Pokyny Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 6502/83 z roku 1983. Potreba vedenia obecnej, mestskej kroniky vyplýva aj zo zachovania všetkých dôležitých udalostí, ktoré sa v konkrétnej obci alebo meste udiali a udejú. Potreba zachovania historických a súčasných udalostí pre budúce generácie je z hľadiska miestneho povedomia veľmi dôležitá,“ povedal v úvode. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určenie pravidiel  zavedenia a spôsobu vedenia Kroniky mesta Stropkov (ďalej len „Kronika“), určenie úloh kronikára mesta a jeho spoluprácu s inými právnickými a fyzickými osobami (ďalej len „kronikár“), archivácia kroniky, jej poslanie, členenie a vyhotovenie. Kronikou mesta Stropkov sa podľa tohto VZN rozumie kniha obsahujúca písomné zápisy súčasného politického, hospodárskeho, kultúrneho a športového diania členené do jednotlivých tematických celkov a zviazané do zväzku za obdobie jedného roka alebo niekoľkých za sebou nasledujúcich rokov. „Kronikár mesta Stropkov je zamestnancom pracujúcim na Mestskom úrade v Stropkove. Mesto prihliada pri výbere kronikára na jeho občiansku vyspelosť a dobré predpoklady, ktoré zaručia správne vedenie kroniky. . Kronikár je povinný pravdivo, vecne a verne zaznamenávať dôležité udalosti, ktoré sa v meste Stropkov stali a ktoré sa mesta týkajú. Udalosti, ktoré sa stali v širšom regióne  zaznamenáva len vtedy, ak tieto majú vzťah k mestu.“  Toto VZN prerokovalo  a schválilo mestského zastupiteľstvo v Stropkove potrebnou väčsinou hlasov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.