Akčný plán rozvoja okresu Stropkov

Okres Stropkov bol zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy na Slovensku, a práve preto sa nedávno v priestoroch kultúrneho strediska uskutočnilo stretnutie v súvislosti s prípravou Akčného plánu rozvoja okresu Stropkov, kde sa konala verejná prezentáciu spomínaného Akčného plánu za účasti spracovateľa Akčného plánu rozvoja okresu Stropkov v zastúpení Ing.arch.Kataríny Smatanovej, M.A., PhD., STU Bratislava. Prednedávnom sme vám priniesli plány, ktoré sa týkajú rozvoja regionálnej ekonomiky, dnes sme sa pozreli na plány ohľadom rozvoja ľudských zdrojov. Čo sa týka podpory vzdelávania, okres bude v budúcnosti závislý od rozvoja nielen majoritnej, ale aj minoritnej – rómskej populácie, ktorej podiel na počte obyvateľov narastá. Tá predpokladá posilnenie kapacít materských a základných škôl a zosúladenie učebných odborov stredných škôl s požiadavkami na trhu práce. Aktivity tohto opatrenia sa sústredia najmä na: projektovú a stavebnú prípravu pre využitie všetkých dostupných foriem podpory zvyšovania kapacít materských škôl; podporu zvyšovania kvality materských škôl,  zavedenie školských autobusov v celom okrese v spádových obciach, zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania na základných školách, podporu učebných odborov v odbore elektrotechnika a strojárenstvo zakúpením potrebnej techniky a vybavenia, zabezpečenie urýchleného zhodnotenia a monitorovania kvality výučby a dopytu po jednotlivých učebných odboroch, zapojenie škôl a podnikateľských subjektov do duálneho systému vzdelávania, podpora projektov dostavby a rekonštrukcie priestorov potrebných k zapojeniu sa do systému duálneho vzdelávania.

Vysoký podiel neaktívnej pracovnej sily s nízkymi zručnosťami je potrebné priebežne vzdelávať a postupne začleňovať na trh práce využitím medzitrhu práce prostredníctvom sféry sociálnej ekonomiky. Okres má potenciál realizovať sociálne podniky najmä vo väzbe na poľnohospodárstvo a potravinársku výrobu, či stavebných a iných remeselných služieb. Aktivity tohto opatrenia sa sústredia najmä na: podporu aktivít v poľnohospodárstve, pestovaní rastlín a ovocných stromov, chov dobytka, podporu výroby lokálnych výrobkov (potravinársky priemysel, ako sušené ovocie, pestovanie liečivých bylín, čaje, výrobky z mlieka – tvaroh syry a výrobky z mäsa, klobásy a výrobky z múky – pirohy, remeselné výrobky a výrobky z dreva, a pod., podporu služieb pre komunálnu aj podnikateľskú sféru.

Zlepšovanie podmienok bývania je základným predpokladom integračných opatrení. Zapájanie ľudí z komunity do pomocných profesií je predpokladom pre výrazné zlepšenie situácie v okrese, zvlášť̌ formou zapájania ľudí z komunít do pomocných profesií napríklad aj v oblastiach zvyšujúceho sa dopytu po sociálnych službách. Ďalšie vhodné spôsoby sú prepájanie tejto pracovnej sily v odvetví cestovného ruchu a to prostredníctvom jednoduchých činností pri údržbe prostredia, čistení turistických chodníčkov a budovania infraštruktúry a vodozádržných a protipovodňových opatrení. Aktivity tohto opatrenia sa sústredia najmä na: posilnenie integrácie MRK prostredníctvom činnosti predškolských a školských zariadení, podpora svojpomocnej výstavby rodinných domov pre MRK so zabezpečením základnej infraštruktúry, podpora vytvárania pracovných miest pre ľudí z komunity formou pomocných profesií (asistenti zdravia, pedagogický asistenti, asistenti bývania, asistenti v sociálnych službách) a pilotných projektov v tejto oblasti, využívanie potenciálu MRK v cestovnom ruchu (napríklad pilotný projekt pre čistiace práce a údržbu turistických chodníkov a pod.).

 

Poskytovanie služieb zamestnanosti

Cieľom opatrenia je zlepšenie postavenia UoZ na trhu práce, zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti UoZ a znevýhodnených UoZ. Národné projekty ÚPSVaR podporia aktivizáciu a adaptáciu dostupnej pracovnej sily. Jedným z národných projektov určených výhradne najmenej rozvinutým okresom je projekt „Cesta na trh práce 2“ zameraný na podporu týchto opatrení: Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ, Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov a Zamestnám sa sám aj v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Opatrenie podporí aj priamu tvorbu nových pracovných miest, aj adaptáciu a zaradenie uchádzačov o zamestnanie na trh práce.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.