Zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie Zmluvy o partnerskej spolupráci medzi mestami Novovolynsk (Ukrajina) a Stropkov

Jedným z bodov programu na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva bolo Schválenie  uzatvorenia Zmluvy o partnerskej spolupráci  medzi mestami  Novovolynsk (Ukrajina) a Stropkov. Mgr.Tibor Kubička, vedúci Odboru školstva a kultúry  predniesol sprievodné slovo k návrhu. „Mesto Stropkov má v súčasnosti 5 partnerských miest: Bílina (Česká republika), Bilgoraj, Ropczyce a Korczyna (Poľsko), Palamuse (Estónsko). V roku 2018 prijal primátor mesta Stropkov delegáciu z mesta Novovolynsk (Ukrajina) na 24. ročníku Obnoveného Stropkovského jarmoku, ktorý sa konal v dňoch 3. – 5. augusta 2018. Výsledkom rokovania na mestskom úrade je návrh na schválenie Zmluvy o partnerskej spolupráci medzi mestami Novovolynsk (Ukrajina) a Stropkov (Slovensko).“  Spolupráca medzi oboma mestam sa bude realizovať v súlade s platnou legislatívou oboch krajín a uzatvára sa na dobu neurčitú. Táto Zmluva vytvorí spoluprácu v rôznych sférach sociálno-ekonomického rozvoja na princípoch vzájomného porozumenia a úcty ku kultúram oboch krajín. Zmluvné strany budú podporovať rozvoj cezhraničnej spolupráce v týchto oblastiach:

 osvety a vedy,

 kultúry a umenia,

 výmenných pobytov mládeže,

 turistiky, rekreácie a športu,

 bezpečnosti a vzájomnej pomoci v prípade živelných katastrof a pohrôm,

 iných odvetvových a spoločných záujmov.

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu prostredníctvom:

 bezprostrednej výmeny kontaktov a skúseností v oblasti miestnej samosprávy,

 spoločného vypracovania a realizácie projektov s využitím eurofondov, štátneho rozpočtu a

iných finančných inštitúcii,

 spoločného strategického plánovania,

 spoločných iniciatív v oblasti kultúry, športu a turizmu,

 ochrany kultúrneho dedičstva,

 vytvárania spoločných slovensko-ukrajinských podnikov,

 vytvárania pracovných kontaktov medzi predstaviteľmi podnikateľskej sféry,

 podporovania spolupráce mimovládnych organizácií po oboch stranách hranice,

 podporovania cezhraničnej spolupráce a taktiež iniciatív miestnych samospráv,

 podporovania výmeny mládeže a realizácie spoločných mládežníckych projektov,

 výmeny skúseností a spoločnej činnosti v oblasti ekológie, ochrany životného prostredia

a prírodného dedičstva.

„Mesto Novovolynsk je partnerom našich partnerských miest a zo stretnutí partnerských miest vyplynula možnosť takejto spolupráce mimo Európskej únie. PSK má otvorenú výzvu na spoluprácu s Poľskom a Ukrajinou a veríme, že dokážeme nájsť vhodnú formu spolupráce,“ dodal primátor mesta Ondrej Brendza.

Mestské zastupiteľstvo potrebnou väčšinou hlasov schválilo uzatvorenie Zmluvy o partnerskej spolupráci medzi mestami Novovolynsk a Stropkov.

-pk-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.