Na nedávnom zasadnutí zastupiteľstva sa určil aj plat primátora

Schválili sa aj sobášiaci či predsedovia komisií

26.novembra 2018 sa v reprezentačnej sále Kaštieľa v Stropkove uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stropkove.  V úvode tohto zasadnutia predseda mestskej volebnej komisie Pavol Sitkanič oboznámil prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, nasledovalo zloženie sľubu novozvoleného primátora  mesta Stropkov Ondreja Brendzu i zloženie sľubu poslancov  mestského zastupiteľstva. Prebehlo aj schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Zástupcom primátora pre nové funkčné obdobie bude opäť poslanec Dušan Lukáč. Na zastupiteľstve sa schvaľovali aj sobášiaci, ktorými sa stali poslancovia Slavomír Cichý, Tibor Paňko, Jaromín Zachar a poslankyňa Martina Demjanová. Volili sa tiež predsedovia komisií mestského zastupiteľstva. Za predsedníčku komisie pre financovanie a majetok mesta bola zvolená poslankyňa Jana Slivková, za predsedu komisie pre výstavbu a územný rozvoj bol zvolený poslanec Slavomír Rapáč, za predsedu komisie pre bezpečnosť a životné prostredie bol zvolený poslanec Martin Džupin, za členov komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov boli zvolení poslanci Peter Lehocký, Martin Žiak, Jaromín Zachar, Róbert Fatľa a poslankyňa Martina Demjanová.  Na tomto rokovaní mestského zastupiteľstva bol schválený aj návrh na plat primátora mesta Stropkov. Ten predložil zástupca primátora Dušan Lukáč. Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, v roku 2017 to bolo 954 eur a násobku platu v zmysle § 4 ods.1.zákona č. 253/1994 Z.z o právnom postavení a platobných pomeroch starostu obcí a primátorov miest v znení  neskorších predpisov (ďalej len zákon) t.j.ktorý je pre mesto Stropkov 2,81.Tento plat môže byť uznesením mestského zastupiteľstva v zmysle  § 4 ods.2 Zákona  navýšený až o 60%. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.“  Na základe vyššie uvedeného predložil návrh o určení platu primátora, ktorý hovoril o navýšení o 30%. Tento návrh bol potrebnou väčšinou hlasov schválený.

-pk-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.