Počty žiakov na stredných školách sa budú redukovať

Školy chcú o takmer 2 800 miest viac, než dovoľuje zákon

Počty žiakov, ktoré prijmú v budúcom roku stredné školy, by mali reálnejšie zohľadňovať demografický vývoj i potreby trhu práce. Vyplýva to z novej legislatívy, ktorou ministerstvo školstva oklieštilo právomoci krajských zastupiteľstiev a určilo počty žiakov prvých ročníkov pre všetky školy na území kraja. V zmysle zákona o odbornom vzdelávaní, nastavenie plánov výkonov stredných škôl (teda počty žiakov v prvých ročníkoch) od 1. septembra t.r. už nepodlieha rozhodovaniu prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia, ktoré prijíma zastupiteľstvo samosprávneho kraja, ale je vydávané predsedom samosprávneho kraja. „Táto právomoc bola krajským poslancom odňatá, no platí, že kraje určujú pre každú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory pre prijímacie konanie na nasledujúci školský rok,“ vysvetľuje k zmenám vedúci Odboru školstva, mládeže a telesnej výchovy PSK Ján Furman. Ako uviedol, rozhodnutiu kraja predchádzal kompletný plánovací proces v rámci odborných organizačných útvarov samosprávneho kraja a odporúčanie krajskej školskej rady v súlade so záväznými kritériami. „Kritériá pre určovanie stredných škôl v územnej pôsobnosti kraja určuje ministerstvo školstva. Kraj však musí zohľadňovať najmä potreby trhu práce, požiadavky zamestnávateľov, štatistiky nezamestnaných absolventov, využitie kapacity škôl, ale aj demografický vývoj, ktorý má v ostatných rokoch v kraji klesajúci trend,“ uviedol šéf odboru školstva PSK. Prešovský samosprávny kraj má pre všetky školy vo svojej územnej pôsobnosti podľa vyhlášky ministerstva školstva v školskom roku 2019 – 2020 na prerozdelenie 6 316 miest. Požiadavky stredných škôl sú ale podstatne vyššie, ako dovoľuje vyhláška. „Školy ponúkajú o 2 753 miest viac, ako je skutočná potreba a tak tomu bolo aj v minulosti. To predznamenáva, že tento stav bol dlhodobo nadsadený a neudržateľný. Opatrenia, ktoré sa teraz prijímajú v súvislosti s optimalizáciou siete stredných škôl a legislatívnymi zmenami, sú predovšetkým zreálnením skutočných potrieb praxe a snahou reflektovať vývoj trhu práce,“ povedal Ján Furman a dodal, že je vysoko pravdepodobné, že niektoré stredné školy neotvoria všetky odbory, ktoré si naplánovali. Podľa jeho slov pri určovaní počtu žiakov v nasledujúcom školskom roku kraj vychádzal aj z Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom PSK 22. októbra. V zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je aktuálne 75 stredných škôl. Kraj pritom rozhoduje o počtoch žiakov aj na súkromných či cirkevných školách, ktorých je v kraji 34. Konkrétne počty žiakov pre jednotlivé školy a odbory v školskom roku 2019/2020 budú zverejnené na webovom sídle kraja v zmysle zákona do 30. novembra.

-pk-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.