Na podporu kultúry, športu, sociálnej oblasti ide 663 tisíc eur

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja prerozdelili na svojom rokovaní 25. júna dotácie z vlastných príjmov. Na verejnoprospešné aktivity v oblasti kultúry, športu i sociálnych vecí pôjde 594 400 eur. Predseda PSK Milan Majerský podporil projekty za ďalších 68 600 eur. Prijímateľmi grantov sú mestá, obce, neziskové organizácie, občianske združenia z celého regiónu.

Na úrad bolo do stanovej lehoty 13. apríla celkovo doručených 596 žiadostí, z ktorých 5 nespĺňalo kritériá a jedna žiadosť bola stiahnutá. Poslanci celkom podporili 423 žiadateľov, čo predstavuje viac ako 70-tný podiel úspešnosti.

Tradične najviac projektov reagovalo na program kultúry, kde bolo uspokojených 282 žiadateľov. Poslanci im pridelili dotácie v objeme 384 264 eur. V oblasti športu bolo úspešných 118 žiadateľov a 14 žiadateľov v podprograme medzinárodnej účasti na športových súťažiach. Spolu do športu smeruje 196 076 eur. Podporená bola aj sociálna oblasť, kde bolo rozdelených 14 060 eur medzi 9-ich žiadateľov.

„Je to účinná pomoc pre všetkých prijímateľov, pre okresy v kraji, ale je to aj také sprítomnenie vyššieho územného celku v regiónoch. Vysoký počet žiadostí je výsledkom toho, že ľudia majú záujem pracovať vo svojich mestách, obciach, komunitách a chcú pracovať pre prospešné myšlienky a projekty. Je síce ťažké vyhovieť všetkým, ale som presvedčený, že sme pomohli a že sú to dobre vynaložené peniaze,“ zhodnotil predseda PSK Milan Majerský.

Minimálny objem podpory pritom predstavoval čiastku 500 eur, maximálny 5 000 eur, pri športových reprezentantoch bola horná hranica 12 tisíc eur. O pridelených dotačných peniazoch rozhodovali poslanci krajského parlamentu. Každý z nich mal k dispozícii 9 200 eur. Dotácie pre jednotlivých žiadateľov museli prejsť komisiami za jednotlivé volebné obvody, respektíve okresy kraja a komisiami zriadených pri Zastupiteľstve PSK.

Najviac peňazí v oblasti kultúry smeruje do podpory festivalov, slávností a iných kultúrnych podujatí. Zastúpená je i obnova a oprava kultúrnych domov a pamiatok, v menšej miere edičná a publikačná činnosť. Na bežné výdavky bude použitých takmer 346 tisíc eur, na investičné akcie takmer 39 tisíc eur. Najvyššou sumou boli podporené Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade s projektom Svetielko nádeje (5 000 €), interiérové vybavenie kultúrnej sály v Gregorovciach (5 000 €), podujatia Juliáles 2018 v Lendaku (5 000 €), Štrbské folklórne slávnosti (4 744 €), Festival kultúry a športu v Medzilaborciach (4 700 €) či prístavba Obecného úradu v Duplíne (4 200 €).

Grantové peniaze v oblasti športu sa využijú najmä na rekonštrukcie a modernizácie športovísk, zlepšenie materiálneho a technického vybavenia či výstavbu areálov. Maximálnou výškou dotácie boli podporené viaceré mestá – Svidník, ktoré plánuje vymeniť futbalové tímové striedačky (5 000 €), Stropkov, kde chcú podporiť rozvoj tenisu (5 000 €) a Sabinov, ktorý dotáciu využije na vybudovanie skateparku. Florbalový mantinel pribudne v extraligovom klube FBC Mikuláš Prešov (4 960 €), detské ihrisko vo Sveržove (4 800 €) a zavlažovací systém na futbalovom ihrisku vo Finticiach (4 000 €). Dotácie pomôžu aj pri organizovaní športových podujatí a turnajov, ako sú napríklad Majstrovská Európy žien v šachu 2018 organizované NR klubom Stará Ľubovňa (4 300 €) či na projekt OZ Galaxia na Voltížny seriál pod Tatrami (4 000 €).

Osobitne boli posudzované žiadosti v podprograme 1.3, ktoré sa týkajú medzinárodnej reprezentácie. „V minulosti boli nejakí dvaja, traja žiadatelia a teraz prišlo až 24 žiadostí. Zapojili sa aj malé športy, takže kvôli tomu ten počet žiadostí narástol. Každému žiadateľovi bolo vyhovené a dostal určitú finančnú podporu. Žiaľ, nie v takej výške, akú žiadal, ale v rámci možností,“ konkretizovala vedúca odboru financií PSK Dagmar Olekšáková. Najvyššie sumy, 5 tisíc eur získal Školský športový klub pri Strednej lesníckej škole v Prešove, 4 tisícky podporia reprezentanta SR v zjazdovom lyžovaní Mateja Falata a 3 tisíc eur dostane lyžiarsky klub SpeedSki Team.

V oblasti sociálnej dotačné peniaze pomôžu viacerým neziskovým organizáciám či sociálnym zariadeniam v kraji pri nákupe materiálu, techniky, zriadení bezbariérových prístupov a skvalitnenia podmienok klientov.

V rámci schválenej grantovej schémy bolo k dispozícii ďalších 68 600 €, ktorých rozdelenie bolo priamo v kompetencii predsedu PSK Milana Majerského.

Každý podporený projekt musí byť zrealizovaný s finančnou spoluúčasťou žiadateľa. Kraj mohol prideliť najviac 80 percent sumy z celkových nákladov. Podmienkou je realizácia projektových zámerov do 30. novembra 2018.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.