Pri úprave rozpočtu sa poslanec zaujímal o klzisko a vysporiadanie vzťahov medzi TJ Slávia Stropkov a mestom

Na poslednom mestskom zastupiteľstve sa poslanci zaoberali aj Návrhom na zmenu rozpočtu mesta Stropkov pre rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 1/2018, ktorý predniesol poslancom Ján…