Mesto vlani hospodárilo s prebytkom vyše 360 tisíc eur

Schválením záverečného účtu mesta a výročných správ mestských podnikov a obchodných spoločností v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy uzavreli v závere apríla rozpočtový rok 2017 poslanci mestského zastupiteľstva v Stropkove. Mestu sa opäť podarilo ušetriť, na druhej strane realizovali aj viacero významných investícií do infraštruktúry a rozvoja mesta.

Investície do infraštruktúry, športu i školstva

Celkové príjmy samosprávy predstavovali vlani 9 522 525 eur, výdavky boli vyčerpané v čiastke 9 159 551 eur. Po odrátaní účelovo viazaných prostriedkov na bežné výdavky predstavuje prebytok samosprávy za uplynulý rok 360 681,82 eur. „Najvýznamnejšou minuloročnou investíciou bola rekonštrukcia Materskej školy na ulici Matice slovenskej za takmer pol milióna eur financovaná z eurofondov. V rámci školstva smerovali významnejšie investície za takmer 100 tis. eur aj do krytej plavárne, elokovaných tried materských škôl, CVČ Fauna či detských ihrísk pri školách,“ zhrnul primátor Stropkova Ondrej Brendza. Na obnovu vojenských i civilných cintorínov putovalo v Stropkove vyše 170 tis. eur. Mesto začalo aj s realizáciou prípravy na IV. etapu rekonštrukcie námestia. Prvým krokom bol výkup nehnuteľností v centre mesta za 200 tis. eur. Ďalších 200 tisíc vyčlenili na tento účel v aktuálnom rozpočte. „Na rekonštrukciu miestnych komunikácií sme v minulom roku vynaložili vyše pol milióna eur. Ďalších takmer stotisíc stálo nové multifunkčné zametacie vozidlo pre podnik Služba a takmer 60 tisíc kompaktor na zhutňovanie odpadu na skládke. Takmer 30 tisíc stálo nové oplotenie športovísk na ulici Matice slovenskej,“ doplnil primátor. V rámci športu investovala samospráva aj do rekonštrukcie malého lyžiarskeho vleku (15 tis. eur), výstavby nových šatní a zázemia na zimnom štadióne (53 tis. eur) a v meste pribudli aj ďalšie dve nové detské ihriská za vyše 12 tis. eur.

Z mestských podnikov sa najviac darilo Službe

V portfóliu mesta sú dve obchodné spoločnosti (výrobca tepla a správca bytov Byhos, s.r.o. a futbalový klub MŠK Tesla Stropkov, s.r.o.), jedna príspevková organizácia, Služba, m. p. a Mestská nemocnica, v ktorej predmete činnosti je už len osvetová činnosť. Byhos vlani hospodáril so ziskom 2881 eur pri výnosoch takmer 805 tis. eur, futbalový klub MŠK Tesla vykázal účtovnú stratu 8100,13 eur. Viac sa darilo mestskému podniku Služba, ktorý zamestnáva 60 ľudí. Do jeho činnosti spadá starostlivosť o mestskú zeleň a cintoríny, pohrebné služby, správa športovísk, odpadové hospodárstvo, verejné osvetlenie, údržba a čistenie miestnych komunikácií, správa budov a skládka TKO. Samospráva mu vlani poukázala historický najvyšší transfer (na bežné a kapitálové výdavky) v sume takmer 1,1 mil. eur. Zisk podniku za rok 2017 predstavuje 9356,87 eur.

Z eurofondov vybudujú skládku, zrekonštruujú úrad a vyznačia cyklotrasy 

Stropkovská radnica pripravuje v týchto dňoch pilotný projekt výstavby polopodzemných kontajnerových stojísk na komunálny a separovaný odpad. V dvoch lokalitách preinvestujú spolu 60 tisíc eur. „Mesto čaká aj ďalšia etapa rekonštrukcie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev za takmer 400 tis. eur. Na obnovu tenisových kurtov, futbalovej tribúny a zimného štadióna a výstavbu detských ihrísk sme v rozpočte vyčlenili takmer 100 tisíc eur, z čoho časť budú tvoriť dotácie z kraja a futbalového zväzu,“ priblížil O. Brendza. Na cintoríny aj v tomto roku poputuje vyše 120 tisíc eur, vďaka čomu tam bude inštalované nové osvetlenie, kamerový systém a pokračovať bude aj obnova oplotenia. Z projektu cezhraničnej spolupráce zveľadia cykloturistickú infraštruktúru v okolí mesta za bezmála 60 tis. eur. V tomto roku plánujú ukončiť aj finančne najnáročnejší projekt z eurofondov zameraný na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu za takmer 1,1 milióna eur. Mesto tiež v závere apríla podpísalo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na kompletnú rekonštrukciu budovy Mestského úradu za účelom zníženia energetickej náročnosti v hodnote takmer 750 tis. eur.

-msú-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.