Občania sa pýtajú…

Podľa zákona majú byť bilboardy umiestnené od cesty v obci 50 m a mimo mesta 100 m. V Stropkove to neplatí a nie sú umiestnene podľa nového zákona. Sú pri ceste bližšie ako by mali podľa zákona byt. Prečo s tým mesto nič nerobí? 

Na otázku odpovedal vedúci Odboru výstavby Ladislav Dubas

V § 11 (Cestné ochranné pásma), zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) je v ods. 1 uvedené: Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce slúžia cestné ochranné pásma. Pre jednotlivé druhy a kategórie týchto komunikácií určí šírku ochranných pásem vykonávací predpis, a to pri diaľniciach a cestách vyšších tried v rozsahu 50 až 100 metrov od osi priľahlého jazdného pásu, pri cestách nižších tried a miestnych komunikáciách 15 až 25 metrov od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou. Cestné ochranné pásmo pre novobudované alebo rekonštruované diaľnice, cesty a miestne komunikácie vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia.

Z uvedeného vyplýva, že v  zastavaných   častiach obcí nie je zriadené ochranné pásmo  diaľnic, ciest a miestnych komunikácií.

Podľa § 15, ods. 3) vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti:  

  1. a) 100 metrov od osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice a cesty budovanej ako

    rýchlostná komunikácia,

  1. b) 50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy,
  2. c) 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a miestnej komunikácie, ak sa buduje ako

    rýchlostná komunikácia,

  1. d) 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy,
  2. e) 15 metrov od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedy.

Na smerovo rozdelených cestách a miestnych komunikáciách sa tieto vzdialenosti merajú od osi priľahlej vozovky.

Z uvedeného vyplýva, že  hranica cestného ochranného pásma pre cestu I. triedy (v našom prípade št. cesta I/15)  je 50 m od osi vozovky, a teda je možné umiestniť reklamné zariadenie vo vzdialenosti 50 m od osi priľahlej vozovky.

Nakoľko niektoré reklamné zariadenia, ktoré sa nachádzajú bližšie k štátnej ceste boli povolené pred účinnosťou príslušných zákonov, resp. pred zmenou evidencie štátnych ciest (napr. I/15), je možný ich nesúlad so súčasnou legislatívou, napriek tomu že v čase povolenia boli postavené v súlade so zákonom.

Na základe Vášho podnetu mesto, ako príslušný stavebný úrad preverí súlad jestvujúcich reklamných zariadení  so súčasnou legislatívou a zároveň pripraví ďalšie legislatívne kroky pre legalizáciu resp. odstránenie reklamných zariadení.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.